Aj farby dokážu rozprúdiť krv

U sestier na Hrobákovej ulici v Bratislave sa väčšina aktivít „varí” v Cirkevnej materskej škole alebo v jej okolí. Spoločne sme fandili deťom z triedy Bobríci, ktorých v tomto školskom roku pripravujú na vstup do veľkej školy pani učiteľky sestra Kaja, FMA s Klaudiou Valúškovou. V ten deň to však bolo niečo výnimočné. Na 10. ročníku benefičného podujatia „Urobme radosť sebe a iným“, ktoré sa uskutočnilo na doskách znamenajúcich svet bratislavskej Malej scény, spojili sily s inými školami i združeniami a vytvorili úžasný program, ktorý zastrešilo  OZ Impulz – Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Petržalke.

Každá zapojená škola, organizácia alebo firma si vybrala jednu z  desiatich farieb z CD „Farby“ a na tú si pripravila program v podobe tanca alebo hudobno-dramatickej scénky.

Úvod do programu prekrásnou hrou na klavíri podfarbila pani klaviristka Zuzana Zamborská.

Na javisku sa potom postupne predstavili  členovia OZ Impulz s tancom na oranžovú farbu, žiaci z Praktickej školy a učilištia zo Švabinského uviedli čiernu farbu, seniorky zo speváckeho klubu Melódia zatancovali na ružovú a deti z CMŠ M. Mazzarellovej si rozprúdili krv v hudobno-pohybovom vystúpenie na farbu hnedú. Zamestnanci firmy Korveta predviedli veselý klobúkový tanec na modrú  a členky Opatová group (Únia materských centier) spievali za lahodného zvuku gitary na farbu zelenú. Počas každého vystúpenia bežala na plátne v pozadí krátka prezentácia školy, firmy alebo organizácie, ktorú reprezentovali.

Na záver sa na javisku zišli predstavitelia všetkých farieb, aby vytvorili pestrofarebnú paletu ako metaforu nášho života – rozmanitosť, ktorá nás obohacuje, učí, motivuje a zároveň spája.

Po skončení programu sa účinkujúci i diváci, stretli pri malom občerstvení. Vzduchom sa niesol ľudový spev členov klubu Melódia a nadšená vrava detí i dospelých.

Sme veľmi vďačí, že naše deti mohli byť súčasťou tohtoročného hudobného projektu Zbyňa Džadoňa – Spoločne vytvorme farebný svet“, povedal jeden z prítomných rodičov. „Je to príležitosť spontánne prekračovať sociálne bariéry a budovať mosty.”

sr. Karolína Szelesová

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk