Ruky vo svete a korene v srdci

Počas tretej novembrovej nedele sa členky rady federácie exaliev  na Slovensku a delegátka sr. Mária Červená stretli spolu s provinciálnou sestrou Monikou Skalovou v dome FMA na Olympijskej ulici v Trnave. V rodinnej, veselej  a pohostinnej atmosfére sa nieslo v poradí už druhé oficiálne stretnutie združenia exaliev.

Prezidentka federácie na Slovensku Janka Molnárová otvorila stretnutie a priblížila program. Potom dostala slovo sr. Monika Skalová, ktorá svojím povzbudivým príhovorom vyjadrila poslanie a spiritualitu  združenia.

Spiritualita  by mala vychádzať z motta: „ Ruky vo svete a korene v srdci“ a preto aj členky exaliev by mali predstavovať predĺžené ruky sestier FMA, ktoré sa chytajú príležitosti k vytvoreniu domova. Mali by byť otvorené aj pre výzvy nielen v miestnom stredisku, ale aj mimo neho, v zahraničí a tak  rozširovať svoje pôsobenie. Snažiť sa neustále o preventívny systém don Bosca a mornézsky štýl života v každodennosti.

Na stretnutí padli aj návrhy konkrétnej pomoci pre pripravovaný projekt sestier FMA v Azerbajdžane „Škôlka v Baku“ a hľadali sa spôsoby ako tento projekt podporiť. Delegátka exaliev, sr. Mária Červená pripomenula aj pravidelnú formáciu členov v miestnych strediskách  a to formou vzdelávania  štatútu a pápežských exhortácií.

V závere si členky rady popriali veľa odvahy a sily pre nové výzvy, ktoré združenie čaká. Rozlúčili sa naplnené odhodlaním spiritualitu a identitu exaliev FMA prežívať v každodennom živote a saleziánsku výchovu  pestovať a šíriť naďalej  v roli matky, učiteľky, lekárničky, sekretárky alebo ekonómky.

Mgr. Mária Rišková

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk