Bolo to po prvýkrát v histórií

November bol v dolnokubínskej komunite presiaknutý viacerými  zaujímavými stretnutiami, s ktorými sa chceme s vami podeliť.

Začiatkom mesiaca si k nám na Oravu prišli oddýchnuť saleziáni-spolupracovníci Kolenčíkovci z Trnavy. Nechýbali rozhovory, zdieľanie života i objavovanie sveta novonarodenej Alžbetky. Toto stretnutie sme zavŕšili spoločným nedeľným  obedom v podaní manžela Maja Kolenčíka, ktorý navaril pre celú rodinu a komunitu sestier.

Počas mesiaca nechýbala ani pracovná večera u nás s miestnymi kaplánmi Filipom a Ferom, ktorí sú zodpovední za prvoprijímajúcich a birmovancov a reflexia uplynulých mesiacov i plánovanie, čo a ako ďalej v príprave na tieto sviatosti.

Uprostred mesiaca  sme jeden večer strávili v inej rehoľ. komunite. Všetky sme sa zhodli, že sme prvýkrát  v histórií na návšteve u sestier vincentiek, ktoré tiež pôsobia v Dolnom Kubíne. Toto stretnutie bolo odpoveďou na spoločné stretnutie počas  Dňa zasvätených u nás . Bolo to medzirehoľné stretnutie, ktoré sa nieslo v modlitbe, v podelení sa s radosťami  i ťažkosťami a nechýbalo ani chutné agapé.

Výnimočným stretnutím bola aj návšteva  u mamy našej sestry Eriky P., ktorá sa v týchto dňoch dožila  významného okrúhleho  životného jubilea. A tak sme si v rozhovore zaspomínali na mladosť, pohrabali sa v rodinnom fotoalbume či spoznali nového Erikinho švagra.

Ani tento mesiac nechýbali dennodenné stretnutia s mladými a deťmi v škole, v stredisku s ASC, ale i také nie každodenné pri pin-pongovom turnaji u nás.

Objaviť v každom z nich Krista bola príležitosť a ponúka sa nám opäť zajtra pri všedných či nevšedných stretnutiach počas dňa. Majme teda otvorené oči i srdce.

-va-

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk