Pozývam ťa na kávičku

  • Pridané v: Fma
  • 11. decembra 2018
  • FMA

Na Slovensku máme tradíciu vzájomne sa pozývať na stretnutia „pri niečom“. Ľudia si posedia, porozprávajú čo nové, vyžalujú sa, zasmejú sa… Na direktorskom stretnutí v Ivánke pri Dunaji bežalo posedenie pri káve. Provinciálka sr. Monika urobila sestrám počas druhého adventného víkendu hádam aj desiatky káv J

Posedenie v príjemnej atmosfére pri vychutnaní si šálky kávy (pre niekoho aj čaju alebo vínka) sa symbolicky prenieslo aj do nosnej témy stretnutia. Hovorilo sa o komunite. Komunita je miestom, kde zdieľame svoje životy, kde by sme si mali vzájomne budovať priestor, do ktorého pozývame jeden druhého k niečomu príjemnému. Pravdaže takto to v praxi nebeží na 100%, ale nemalo by sa stávať, že na 100% to takto nebeží nikdy.

Sv. Augustín tvrdil, že komunita je prvou liturgiou a máme si Boha uctievať jedni v druhých. A keďže komunita je charizmatickým prvkom rehole augustiniánov, prišiel sa s touto témou so sestrami saleziánkami podeliť o. Juraj Pigula z Košíc. Na príklade Šaula a Dávida poukázal na nebezpečenstvo závisti a žiarlivosti, ktoré sú  ľudskému egu veľmi blízke, nevynímajúc zasvätených. Kontemplatívny pohľad predsa len viac nadobúdame dávaním a rozvíjaním ocenenia. Takto sa komunita stáva predzvesťou spoločenstva svätých. Rovnako veľkú váhu má odpustenie.

Páter Juraj bol aj jedným z troch hostí, ktorí boli v sobotné popoludnie pozvaní do talk show sr. Moniky – Otvorené dvere. Ďalšími hosťami boli dve direktorky, ktoré odpovedali na otázky o vlastných skúsenostiach z komunity. A nakoniec o živote  svojich komunít poinformovali aj sestry z Trnavy, Šamorína, Rožňavy a Košíc, v ktorých nedávno prebehli provinciálne vizitácie.

Aký dať tomu záver? Uvidíme, ako sa v komunitách rozvinie pozvanie na vytváranie rodinnej atmosféry, ktoré nevytvára len šálka dobrej kávy.

Sr. Miroslava Tarajová

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk