Lavori in corso alebo 37. DSS v Turíne

V dňoch 10.-13.1.2019 sa uskutočnili v Turíne na Valdoccu svetové XXXVII. Dni saleziánskej spirituality. Zo Slovenska sme sa na toto stretnutie

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk