Don Bosco show

V Dolnom Kubíne bolo takmer viac svätých ako v nebi. Prispela k tomu aj oslava dona Bosca v štýle karnevalu svätých. Netradičná ponuka prilákala v prvú februárovú nedeľu takmer dve stovky detí, mladých aj ich rodičov. Tému tohoročnej oslavy silno ovplyvnilo Heslo hlavného predstaveného saleziánov na rok 2019 “svätosť je aj pre teba!”. Aj preto sa to estrádnou sálou MsKS v Dolnom Kubíne len tak hemžilo rôznymi svätými – nechýbali sv. Terezky Ježiškove s ružami, sv. Lucie s očami na tácke, aj sám Pán Ježiš s tŕňovou korunou. Asi najpočetnejšie zastúpenou bola patrónka farnosti sv. Katarína Alexandrijská, ale aj čerstvý blahoslavený salezián don Titus Zeman. Tanečná karnevalová nálada bola popretkávaná rôznymi hrami a súťažami rodín – Inkognito, 5 proti 5 či Nikto nie je dokonalý. Rodiny našej farnosti tak mali možnosť nielen sa zabaviť, vzájomne spoznať, ale aj niečo nové sa naučiť. Veď svätosť je aj pre nás, naše rodiny! A aj pre teba! Ďakujeme rodičom za dôveru aj ochotu stráviť kvalitne so svojimi deťmi nedeľné popoludnie, spoznať svojich krstných, birmovných či iných obľúbených svätcov.

Autor: sr. Mery Gregová fma
foto: Erika Klocháňová a Lucia Zanovitová

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk