2% SALEZIÁNKAM

  • Pridané v: Fma
  • 3. marca 2019
  • FMA

Mladí sú dnes ponechaní sami na seba – osamelí a krehkí. Na ceste dospievania potrebujú sprievodcu a svedka hodnôt, ktorý im pomôže nájsť ich miesto v živote. Potrebujú sestru. Rehoľnú sestru. Saleziánku – odborníčku na potreby mladých.

„Môj prvý kontakt so saleziánkami bol na hodinách náboženstva na štátnej škole, kedy mojou učiteľkou nebol nikto iný ako sestra v sivom habite. Prirodzený krok, ktorý nasledoval bol, že chlapci idú do oratka a dievčatá do domčeka. Tak som spoznal saleziánov, začal miništrovať a chodiť na stretká. Až neskôr som mnohé pochopil. Najmä to, že všetko mohlo byť inak nebyť tejto osobnej skúsenosti. Vďaka saleziánkam som spoznal aj svoje vlastné povolanie ako salezián spolupracovník. No a dnes sa vždy na ulici, či v autobuse nemôžem ubrániť úsmevu, keď vidím aj neznámu sestru v sivom.“ (Jakub Vydra ASC)

Buďte preventívni – myslite na budúcnosť mladých! Vaše dve percentá rovnako ako pred rokom využijeme na prípravu mladých v povolaní a na vzdelávanie sestier.

Ďakujeme, že nám darujete 2%!

Sestry saleziánky, ktoré na vás každý deň myslia v modlitbe

Tlačivo na stiahnutie

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk