Laura opäť pripravila pôstne zamyslenia

Realizačný tím projektu Forty for you v spolupráci s organizáciou Laura, združením mladých,  opäť prináša pôstne zamyslenia, prostredníctvom ktorých poskytuje priestor a podnety pre lepšie prežitie pôstneho obdobia a dôkladnejšiu duchovnú prípravu pred veľkonočnými sviatkami

Do v poradí už ôsmeho ročníka sa zapojilo viac ako 40 dobrovoľníkov, ktorí napísali pôstne zamyslenia do projektu. Forty for you sa spustilo na popolcovú stredu, teda 6. marca 2019 a trvať bude do Veľkonočného pondelka, teda do 22. apríla 2019. Pre priaznivcov a záujemcov budú dostupné v mobilnej aplikácii pre systém Android, na sociálnych sieťach a webových stránkach

“Projekt Forty for you nepredstavuje len teóriu , ako lepšie prežiť pôst. Silne podnecuje mladého človeka k skutkom na prehĺbenie jeho viery. Pomáha prežiť štyridsať dní jednoduchšie, krajšie, no čo je podstatné, hlavne s veľkou hĺbkou vo vnútri,” povedala o projekte Veronika, ktorá je do neho zapojená a jej aj autorkou informačného članku o ňom.

Podľa www.laura-mladez.sk krátila a upravila Dagmara Čepelová

 

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk