Víkend sestier PF II

V piatok 8. marca cesta nás, mnohých saleziánok viedla do Nitry, do kňazského seminára, aby sme sa počas víkendu zúčastnili stretnutia perm

Pôstny balíček saleziánok

Začalo pôstne obdobie, čas kedy sa viac približujeme k Bohu, viac aj k sebe a hľadáme možnosti ako druhým pomôcť. Chceme vám preto ponúknu

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk