Pôstny balíček saleziánok

  • Pridané v: Fma
  • 12. marca 2019
  • FMA

Začalo pôstne obdobie, čas kedy sa viac približujeme k Bohu, viac aj k sebe a hľadáme možnosti ako druhým pomôcť. Chceme vám preto ponúknuť v rámci PÔSTNEHO BALÍČKA každý týždeň vždy nejakú inšpiráciu z myšlienok pápeža Františka  a tiež ponuku možnej podpory. Z balíčka na túto prvú pôstnu nedeľu ponúkame:

“Volám sa sr. Andrea a pôsobím ako misionárka v azerbajdžanskom Baku štvrtý rok. Postupným vnikaním do jazyka a kultúry národa chceme v Baku v marci 2019 otvoriť Klub pre deti. Veľmi sa tomu teším a postupne sa nám hlásia deti. Podarilo sa nám získať prostriedky pre zariadenie, priestor nám poskytnú saleziáni. V klube bude pôsobiť 3 osoby, ja ako vychovávateľka, pani Sevda ako učiteľka hovoriaca rusky a azerbajdžansky a pani Arzu ako kuchárka a upratovačka. Pre tieto osoby potrebujeme nájsť financie, aby sme im ich prácu modli zaplatiť. Ak by ste chceli nejakou čiastkou v rámci pôstu na tento účel prispieť tu je číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759 do správy treba napísať “Detský klub”. AK by ste chceli inak pomôcť alebo sa dozvedieť o nás a našej misii v Azerbajdžane viac, napíšte  na slkfma@nextra.com, ale samozrejme prispieť svojou modlitbou môžete vždy. Ďakujeme!”

 

Pôstna púšť nám pomáha povedať nie „svetáctvu“, „bôžikom“, pomáha nám robiť odvážne rozhodnutia v súlade s evanjeliom a posilňovať vzájomnú solidaritu s bratmi a sestrami.“ (pápež František 22.2.2015)

 

Monika Skalová

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk