Pápež František slúži už šesť rokov

Nástupca svätého Petra v poradí 265, je aj prvým pápežom, ktorý pochádza z amerického kontinentu.  Ako mladý vyrastal v saleziánskej ško

Stretli sa členovia tímu provinciálnej kapituly

Provinciálna kapitula sa uskutoční na jeseň v tomto roku a bude prípravou na 24. Generálnu kapitulu, ktorej téma "Životodárne komunity v srdc

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk