Pápež František slúži už šesť rokov

  • Pridané v: Svet
  • 13. marca 2019
  • dc

Nástupca svätého Petra v poradí 265, je aj prvým pápežom, ktorý pochádza z amerického kontinentu.  Ako mladý vyrastal v saleziánskej škole, s čím sa verejne prezentuje, ale nakoniec skončil ako kňaz v reholi Jezuitov.  Pred zvolením do úradu pápeža mal za sebou bohaté pastoračné skúsenosti aj ako profesor kolégia, či rektor univerzity, ďalej v oblasti ekumenického dialógu a predovšetkým ako biskup, neskôr arcibiskup a nakoniec kardinál.

 

Pontifikát začal 13.marca 2013 a odvtedy slúži v celej Cirkvi Bohu a ľuďom.  Počas tohto obdobia 2191 dní predniesol, ako uviedol  www.vaticannews.va„vyše 1000 homílií, vyše 1200 verejných príhovorov,  264 katechéz počas stredajších generálnych audiencií, 342 krátkych katechéz, vydal dve encykliky, tri apoštolské exhortácie, predsedal trom synodám, uskutočnil 27 medzinárodných ciest a svätorečil, okrem iných ľudí aj 3 pápežov. Pápež má svoj účet na sociálnej sieti Twitter v deviatich jazykoch (@pontifex),  so 48 miliónmi nasledovníkov a na sociálnej sieti Instagram (Franciscus) má takmer šesť miliónov priaznivcov.“

 

Foto a zdroj: www.vaticannews.va

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk