Stretli sa členovia tímu provinciálnej kapituly

  • Pridané v: Fma
  • 13. marca 2019
  • FMA

Provinciálna kapitula sa uskutoční na jeseň v tomto roku a bude prípravou na 24. Generálnu kapitulu, ktorej téma “Životodárne komunity v srdci súčasného sveta,” má evanjeliový podtext  “Urobte všetko, čo vám povie” (Jn 2, 5) a bude v roku 2020.

 

Prípravný tím Provinciálnej kapituly sa stretol v provinciálnom dome 11.3. 2019. Jeho členovia provinciálka  saleziánok sestra Monika Skalová, jej vikárka sestra Beáta Franeková, regulátorka sestra Janka Kurkinová a facilitátor Ján Mihálik spoločne rozmýšľali nad podnetmi, ktoré budú sestrám saleziánkam pomáhať  v príprave na obdobie kapituly.

 

“Potrebujeme urobiť duchovný podklad, pevný základ, aby sme mali na čom stavať. Verím, že toto predkapitulné obdobie bude pre nás požehnaným časom,” povedala provinciálka Monika.

-dc-

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk