Biskupi sa rozprávali s laikmi a zasvätenými

Stretnutie biskupov s laikmi a zasvätenými sa uskutočnilo v  Nimnici.  Na panelovej diskusií, ktorá  mala viaceré ciele, medzi iným aj  získavanie podnetov z oblastí pastorácie, sa zúčastnili aj saleziánky Mária Nagyová  a Martina Alaxová.

 

Téma stretnutia prehlbovala myšlienky uskutočnenej synody, o čom  hovoril aj jej názov “Mladí, viera a rozlišovanie povolania.”  Ako vyjadrila sestra Mária:Stretnutie sa nieslo v rodinnom duchu, bol priestor na zdielanie, výmenu skúsenosti a rôznosti pastoračných nápadov. Hlavnou témou stretnutia bola pastorácia mladých a pastorácii povolaní. Podnetné boli panelové diskusie s odborníkmi k pastoračným témam ako aj možnosť klásť otázky.”

 

Máriu v rámci pastorácie mladých oslovil príspevok otca biskupa Tomáša Galisa, ktorý okrem iného povedal: “Mladí chcú dôjsť do cieľa sami, nie nesení na rukách, ale potrebujú niekoho, kto ide pred nimi.” Práve my sme tí, kto ich sprevádza na tejto ceste, tí ktorí pre nich “strácajú čas”, počúvajú ich, aby sme mohli odpovedať na otázky, ktoré kladú a nie na tie, ktoré sa nás nepýtajú. ”  Mária na záver dodáva: “Povzbudil nás, aby sme dávali priestor mladým a neuzatvárali sa pred nimi a šírili radosť, že sme zasvätení!”

 

“Podujatie nadviazalo na tri predošlé podujatia, ktoré sa konali v Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici – Badíne a na Katolíckej univerzite v Ružomberku. Aj tentoraz ho organizoval Sekretariát Konferencie biskupov Slovenska,” ako informovala tkkbs.

 

Dagmara Čepelová

Foto: Mária Nagyová, Martina Alaxová

Videá zo stretnutia: www.tkkbs.sk

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk