Ekonómky sa školili pod Tatrami

  • Pridané v: Fma
  • 25. marca 2019
  • FMA

V sobotu 23.3.2019 po svätom Jozefovi, patrónovi ekonómov, sa stretli sestry zodpovedné za ekonomickú správu komunít vo Svite. Cieľom stretnutia bolo oboznámiť sestry s dokumentom Usmernenia pre správu majetkov v Inštitúte FMA. Ide o dokument vlastného práva.

 

Školenie viedla provinciálna ekonómka Ľubica Feňová spolu so sr. Helenou Šlenkerovou. Sestry rozoberali témy ako  spravovať majetok, viesť účtovníctvo, čo s dedičstvom, archívom… V závere stretnutia nechýbal priestor na otázky a praktické rady aj z radov samotných sestier.

 

Celé stretnutie sa nieslo v krásnom slnečnom počasí s úžasným výhľadom na Tatry a časom i na budovanie sesterských vzťahov. Takéto školenie býva každý rok a je zamerané na aktuálne vzdelávanie sestier ekonómok.

-va-

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk