Očakáva sa veľká akcia pre animátorov

Akcia animátor Banská Bystica AA BB je udalosť, ktorá je dlho očakávaná v saleziánskej rodine.  Podujatie, ktoré sa naposledy uskutočnilo pred 10. rokmi je zamerané na stretnutie všetkých animátorov, ktorí fungujú v saleziánskych strediskách, kde pravidelne vykonávajú dobrovoľnícku činnosť  a zúčastňujú sa na saleziánskom štýle života.

 

Animátori sa stretnú v Banskej Bystrici 27-29.9. tohoto roku, a už teraz sa môžu aktívne pripravovať pomocou aplikácie, ktorá sa spustí 31. marca, ako uviedli organizátori  v usporiadanej udalosti na sociálnej sieti: “Aby si sa čo najlepšie pripravil na celoslovenské stretnutie AABB, stiahni si aplikáciu, v ktorej nájdeš 10 tém s výzvami.
Splň úlohu, urob fotku a postni ju s hashtagom  #akciaanimator.”

 

Kampaň udalosti “AABB,” sa spustila  pred nedávnom prostredníctvom fotiek zo stretnutia Akcie animátor v Bratislave spred 10 rokov #10yearchallenge, ktoré zverejňovala  Domka, združenie saleziánskej mládeže. V súčasnosti môžu mladí animátori získavať aktuálne informácie aj na stránke www.facebook.com/akciaanimator a zo spomínanej aplikácie.

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk