Podobenstvo o piatich staviteľkách

Stavať dom na skale, či podobnú námahu vynaložiť na prerábanie starého domu na nový? Ako sa to deje v Michalovciach?

 

S viacerými deťmi sme kreslili do súťaže obrázky o múdrom a hlúpom mužovi. Pri toľkom vysvetľovaní, odpovedaní na otázky, či vyhodnocovaní originálneho zobrazenia sa nahromadili rôzne asociácie na tento evanjeliový úryvok. Počúvať Ježišove slová a uvádzať ich do praxe je drina porovnateľná s kopaním základov v skale… ale výsledok stojí za to.

 

Dúfame, že podobný bude aj  výsledok prestavby nášho domu. Tak, ako premena srdca sa deje vo vnútri a nie vždy je hneď  viditeľná zvonka, aj premena nášho podkrovia je pre mnohých záhadou, zvonku vidia kontajner na stavebný odpad a počujú vŕtanie. A do pastoračných priestorov vchádzajú netradične cez kostol. Áno, dejú sa zmeny a my sa radujeme v nádeji, aké to bude dobré a krásne, keď to bude. A učíme sa byť múdrymi ženami, ktoré vo všetkom nájdu príležitosť prejaviť lásku. Aby sa náš život pod náporom nerozsypal ako budova na piesku.

 

Kristína Némethová

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk