Obnovený Pánov príbytok

Pôst býva časom zmien. V nitrianskej komunite sa práve v tomto období podarilo ukončiť obnovenie ich kaplnky. Dôstojný liturgický priestor tak môže byť požehnaním pre tých, ktorí v ňom budú prichádzať za Pánom.

 

Nitrianska  komunita je zasvätená saleziánke bl. Márii Troncatti, misionárke medzi ekvádorskými indiánmi. Celou svojou bytosťou bola oddaná evanjelizácii a práci medzi Šuarmi. Tejto zemi doslova obetovala svoj život.

 

Symbol obety je aj ústredným motívom dreveného obrazu v obnovenej komunitnej kaplnke. Kalich s hostiou a v tom vsadený Kristus na kríži. Každodenná obeta je pre saleziánsku charizmu typická: Da mihi animas, caetera tolle. Spoločenstvo so svätými, ktorí svoj život už obetovali, je vyjadrené relikviami vsadenými do motívu obety.

 

Krásny sakrálny priestor vie zhotoviť len ten, kto ho má v hĺbke srdca. Komunita v Nitre zaň vďačí architektovi Františkovi Dulíkovi a drevárovi Ľubomírovi Trabalíkovi.

 

Dvere vynovenej kaplnky, ktorú prišiel požehnať o. biskup Viliam Judák, sú tak opäť otvorené pre všetkých, ktorí budú chcieť navštíviť Pána, najmä však pre domácu komunitu.

 

Sr. Miroslava Tarajová

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk