Púť po stopách jedného sna

Jeden sen, ktorý sa naplnil v svoj čas, prilákal aj mladších animátorov zo saleziánskeho strediska Košice Tri hôrky. V Taliansku po stopách don Bosca putovali chlapci a dievčatá, aby sa dozvedeli viac o saleziánskych začiatkoch, ktoré stále trvajú.

 

Pripravovali sa od septembra, aby v dňoch 30. apríla až 5. mája mohli vycestovať na miesta, v ktorých žil a pôsobil ich hlavný animátorský inšpirátor.  Na Colle don Bosco, kde boli aj ubytovaní pricestovali vo večerných hodinách. Tam na miestach sna začali svoju púť modlitbou a rituálom, pri ktorom dostali spoločný znak- tričko a sprievodcu v podobe brožúrky. Na tomto mieste spoznávali rodné miesto Janka Bosca aj druhý deň doobeda.

 

Morialdo, Capriglio, Castelnuovo, Moncucco nezostali pre účastníkov bez stopy a poznania. Aj tu pokračoval sen už konkrétnym životom a skúsenosťami, ktoré si všimli, zažili a premodlili, aby pokračovali v dobrodružstvách ďalej. Jeden deň navštívili aj Chieri, kde spolu s don Boscom vnímali jeho náročné študentské časy. Najväčším vyvrcholením bol Turín s don Boscovým Valdoccom, ale i celé mesto, kde sa sen postupne napĺňal a ešte neskončil.  Animátorov po tejto ceste viedol salezián Daniel Holúbek, ktorý teraz už ako študent teológie v Turíne na Crocette, rozprával históriu prvého oratória a života don Bosca s mladými.

 

Púť po stopách jedného sna bola nielen o miestach a živote veľkého svätca, ale aj o spoločnom čase mladých ľudí, ktorí sa viac spoznávali a spojili v rovnakom saleziánskom nadšení do svojho animátorského života.

 

Dagmara Čepelová

Foto: archív 3H

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk