Mediálna škola v produkcií pozýva na Eurovoľby

Cez tento víkend sa konali nielen prvé hokejové zápasy Slovenska s Amerikou a Fínskom, ale aj dva spojené kurzy Mediálnej školy

 

Tentokrát sa nezvyčajne v Žiline odohrali hneď dva kurzy naraz. Jeden z nich pod heslom VIDÍM viedol fotograf Vlado Škuta. Mladí z celého Slovenska sa bližšie zoznámili s fotoaparátom a jeho nastaveniami. Aby to nebolo iba o slovách, inštruktori ich v sobotu vyslali do žilinských ulíc aplikovať nadobudnuté vedomosti. Výsledkom bolo niekoľko albumov s fotkami na tému: „Život v meste.“ Títo nádejní fotografi boli veľmi šikovní. Okrem upravovania svojich fotiek si našli čas spoločne s účastníkmi štvrtého kurzu aj na sledovanie našich reprezentantov. „Som povzbudená z týchto mladých kreatívnych ľudí. Zažila som počas víkendu spoločnú atmosféru tvorenia, za ktorú som veľmi rada,“ vyjadrila sa Dagmara Čepelová, účastníčka druhého kurzu.

 

Absolventov, ktorí tento víkend úspešne dokončili Mediálnu školu viedol Ján Drgoň a Betka Hrušovská. Každý z nich si mohol vybrať svoju pozíciu v produkcii a postprodukcii filmu. Po inštruovaní a poučení o kompetencii pracovníka na pozícii, ktorú si vybrali sa rozdelili do dvoch tímov. V každom tíme bol režisér, scénarista, kameraman a strihač. Oba tímy mali za úlohu vytvoriť reklamu, ktorá pritiahne mladých na voľby do Európskej komisie. Minútové videá, ktoré tieto dva tými vyrobili sa poslali do súťaže.  „Počas kurzu som si uvedomila aká je dôležitá spolupráca a vcítenie do druhých. Súdila som natáčanie ako ľahkú úlohu, ale keď som si to sama skúsila zistila som, že to nie je až také jednoduché,“ ohodnotila účastníčka štvrtého kurzu, Majka Dubecká.

 

Katarína Královičová

Zdroj: medialnaskola.sk

Foto a video: https://www.facebook.com/medialna.skola

Tento projekt bol podporený z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020“, ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk