Mária Dominika Mazzarellová vo veršoch

Rôznym spôsobom sa v našich komunitách konali oslavy sv. Márie Dominiky Mazzarellovej, spoluzakladateľky sestier saleziánok. V Trnave na Kopánke okrem slávnostnej svätej omše, ktorú doprevádzali krásne spevy mladých, a po ktorej na záver bolo sladké pohostenie, sa zrodila na jej počesť aj táto báseň.

  

Mária Dominika Mazzarellová

Matka, silná žena,

kto ju môže nájsť?

My, jej dcéry sme ju našli,

jej život chce v nás rásť…

 

Ona bola povolaná

dobroty Otca znamením byť,

darovala šťastie všetkým,

volá nás tiež tak žiť.

 

Uprednostnila dobro druhých

pred vlastným dobrom,

vyberala si cestu

s namáhavejším podielom.

 

Vedela sa tešiť z toho,

čo Boh v druhých konal,

z toho, čo vo svojej prozreteľnosti,

deň čo deň posielal.

 

Nestrácala radosť

ani v čase skúšky, chudoby,

čerpala ju z Ježiša

a On ju stvárňoval do svojej podoby.

 

Žena bázne pred Pánom,

pod jeho pohľadom pracovala

a z prostredia, v ktorom žila,

dom božej lásky vytvárala.

 

Zverovala kľúče domu i srdca

Márii, ktorú nežne milovala,

jej radostný Magnificat

neustále životom spievala

 

Sr. Iveta Sojková

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk