Festival Lumen bude pre všetkých Follow

Festival Lumen pozýva svojich priaznivcov zažiť atmosféru hudby, kapiel, workshopov aj tento rok.  Témou 27. ročníka open air festivalu je Follow.  “Novinkou Festivalu Lumen bol koncept city music festivalu spolu so spoplatnenou XL zónou. Tento koncept sme rozvinuli počas minulých ročníkov a festival vystavaný na sprievodnom programe sme sa rozhodli ponúknuť aj tento rok,” uviedli organizátori na svojom portáli.

 

Víkend 7-8. júna  bude v Trnave plný mladých ľudí, ktorí budú mať možnosť odpovedať na ponuky, ktoré sa v rámci sprievodného programu festivalu Lumen zameriavajú na kvalitnú slovenskú a zahraničnú hudbu. Dôležitým bodom sú aj prednášky a workshopy a tiež stretnutie priateľov z celého Slovenska.

 

Neodmysliteľnou súčasťou tejto celoslovenskej akcie je 300 členná rodina dobrovoľníkov. Takto spadá do kategórie podujatí mladí pre mladých. Angažujúci mladí dobrovoľníci, členovia  hlavného organizátora Domky, združenie saleziánskej mládeže v spolupráci s rehoľou Saleziáni don Bosca a spoluorganizátorom mestom Trnava zabezpečujú celý priebeh festivalu.

 

“Follow” Chceme vás pozvať k aktivite. Chceme, aby ste zanechali pohodlné kreslá, komfortné chill zóny, zóny vlastnej istoty. Chceme, aby ste vykročili von zo seba do neistoty, rizika a námahy.  Chceme, aby ste sa poobzerali okolo seba, aby ste hľadali a objavili životnú pravdu a krásu, ktorú sa oplatí nasledovať,” pozýva na festival riaditeľ Ján Holubčík.

 

Dagmara Čepelová

Zdroj: https://festivallumen.sk/, https://www.facebook.com/festival.lumen/

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk