Mladí z Luníka pripravili Silvestra pre mladých

Moje malé mačiatko. Twister. Tombola. Pantomimické hádanky... a iné hry. Ale aj adorácia s ďakovaním a odprosovaním za starý rok a s pros

Kto nič nerobí, nič nepokazí

Mám rada múdre a pravdivé príslovia starých mám. Stručné, jasné, výstižné a najmä vyjadrujúce úžasnú ľudskosť. Odhaľujúce záro

Rožňavské Vianoce v rodine

24. decembra, 17:00. Saleziánske komunity sestier a bratov sa stretávajú spoločne v kaplnke a začínajú Štedrý večer spoločnými večernými

Žijeme v rytme provincie

Komunita provinciálneho domu má také zvláštne postavenie medzi inými komunitami. Napriek tomu, že sa snaží žiť rytmom celej provincie, čo

Po priamych cestách alebo Advent v Michalovciach

Áno, zdá sa vám správne, „Po priamych cestách“ je názov pútavej autobiografie profesora Hlaváča. S týmto obetavým kňazom, ktorý v M

Čaro obyčajných vecí

Prepožičala som si od Simi Martausovej názov jej piesne, lebo dosť dobre vystihuje situáciu u nás v Nitre. Obyčajné veci sú neraz hotovým p

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk