Banská Bystrica opäť zahorela animátorsky

S novým školským rokom prichádza aj pokračovanie v strediskovej školy animátorov – SŠA, ktoré sa uskutočnilo na chate v Banskej Belej konc

Spoločne reagovať na nové výzvy sveta

Od 25. do 28. októbra 2018 sa konal v Ríme V. svetový kongres Združenia saleziánov spolupracovníkov  s účasťou 330 predstaviteľov z 80 n

Synoda očami FMA

Na prebiehajúcej synode biskupov o mladých, viere a rozlišovaní povolania (od 3. do 28. októbra  2018 vo Vatikáne) sa zúčastňujú aj dve s

Mariánsky výstup na Choč

V druhú októbrovú sobotu, presne 13.10.2018, sme sa opäť vybrali na tradičný mariánsky výstup na Choč. Približne 150 ľudí sa zúčastnil

Mladí a životné rozhodnutia

23. septembra 2018 sa v Ríme ukončil medzinárodný kongres "Mladí a životné rozhodnutia", ktorý zorganizovali rímske saleziánske univerzity

GPS volá: Buď odvážna vykročiť!

Sestry saleziánky chcú aj v tomto roku s odvahou vykročiť. Kam? Spolu s tebou na dobrodružnú cestu rozlišovania tvojho povolania. Máš odva

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk