Prázdny hrob

 Ráno prvého dňa v týždni, ešte za tmy, prišla Mária Magdaléna k hrobu a videla, že kameň je od hrobu odvalený. Bežala teda a prišla k

Združenie Márie Pomocnice oslavuje

Ako osobitný prostriedok na „šírenie úcty k Najsvätejšej sviatosti a k Panne Márii Pomocnici kresťanov“ založil don Bosco Združenie Már

Alessandra Smerilli vymenovaná do vedenia štátu Vatikán

Rím (Taliansko): 17. apríla 2019 bolo zverejnené, že pápež František vymenoval Prof. Alessandru Smerilli FMA,  profesorku politickej ekonómie

Víkend sestier v permanentnej formácií

Kňazský seminár v Nitre nám nanovo otvoril svoje pohostinné brány. Dvadsať zrelých sestier sa pod vedením sociálnej sestry Marty Andrašč

V Barcelone sa konalo stretnutie exalliev a exallievov

Európskeho  stretnutie exalliev a exallievov saleziániek v Barcelone s názvom "Pútnici našej doby...v stopách Don Bosca," sa zúčastnili zo Sl

V očakávaní budúcich dobier

Aj Rožňava sa chystá na Veľkú noc, aj Rožňava prežíva pôst. A nielen v toto časové obdobie. Už teraz sa tešíme z budúcich i súčasný

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk