Dievčatá v Košiciach oslavovali Lauru

V saleziánskom stredisku v Košiciach  na Troch hôrkach  oslavovali  sestry a animátorky  s dievčatami zo stretiek  sviatok blahoslavenej

2% SALEZIÁNKAM

Mladí sú dnes ponechaní sami na seba – osamelí a krehkí. Na ceste dospievania potrebujú sprievodcu a svedka hodnôt, ktorý im pomôže nájs

Lavori in corso alebo 37. DSS v Turíne

V dňoch 10.-13.1.2019 sa uskutočnili v Turíne na Valdoccu svetové XXXVII. Dni saleziánskej spirituality. Zo Slovenska sme sa na toto stretnutie

Opäť medzinárodne v Ivanke

V poradí už tretie z formačných stretnutí saleziánskych junioriek sa uskutočnilo v posledný januárový víkend v Ivanke pri Dunaji. V prítom

GPS sa naštartovalo vo veľkom štýle – ponúka bohatú jar

Cez Mornese až do hĺbok srdca! Ponuka pre všetky dievčatá, ktorým otázka povolania nie je ukradnutá. Tím GPS zložený zo sestier saleziánok

Duchovná obnova žien

Stíšenie sa, modlitba, svätá spoveď, spoločenstvo, oddych, načerpanie do života – to boli hlavné dôvody, pre ktoré sa jedenásť mamičie

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk