Sestry v stálej formácií- radosť žiť!

Skupina saleziánok v tomto školskom roku začala víkendové stretnutia sestier s večnými sľubmi. Pozvaná pastorálna poradkyňa, Marta Andraš

Juniorky túžia po živej komunite a pravých vzťahoch

Juniorská skupina sa posledný novembrový víkend stretla zas. Formačné stretnutie vo Veľkom Bieli obohatili aj sestry z českej provincie. S

Ruky vo svete a korene v srdci

Počas tretej novembrovej nedele sa členky rady federácie exaliev  na Slovensku a delegátka sr. Mária Červená stretli spolu s provinciálnou s

Sestry sa stretli kvôli pastorácii

Výročné stretnutie pastorácie sestier saleziánok zo všetkých komunít na Slovensku prebiehalo na chate v Slávnickom Podhorí od piatku do sobo

Kráčame spolu ako saleziánska rodina

O tom aká je potrebná spolupráca v dnešnej dobe sa opäť presvedčili účastníci Konzulty saleziánskej rodiny, ktorú hostili saleziáni na

Dni autentického bratstva FMA a SDB

Pred  týždňom sme publikovali článok o Európskom seminári ACSSA, združenia saleziánskych historikov. „Boli to nielen dni vedeckého semi

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk