Jedná sa o službu v komunite

Advent vrcholí a do prípravy na príchod Pána sestry direktorky hosť don Turanský Štefan, sdb, pozýval zamyslieť sa nad službou predstavenej

Ján a jeho metanoia

Ján bol v žalári. Keď počul o Kristových skutkoch, poslal k nemu svojich učeníkov opýtať sa: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme

Novým provinciálom saleziánov je don Peter Timko

Bratislava, 13. decembra 2019 – Saleziáni dona Bosca na Slovensku už poznajú meno svojho nového provinciála. Bude ním don Peter Timko SDB (46)

Bola som obdarovaná v predstihu

Čas adventu je naplno rozbehnutý...prežívame ho každý originálnym spôsobom, ale jedno máme iste spoločné – pripravujeme dary pre našich

50. rokov od založenia generálneho domu FMA

Rím (Taliansko 7.-8.12.2019): Slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa uzavreli oslavy 50. výročia založenia generálneho domu FMA (

GPS: „Vykroč s Matkou!“

Tento rok projekt GPS kráča po dobrodružnej ceste rozlišovania povolania s Matkou. Máš odvahu vykročiť tiež?   GPS je ponuka pre m

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk