Nečakane rýchlo

Ježiš im rozpovedal podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať:  „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil

Mariánsky výstup na Choč

Tohtoročný výstup na Choč si nechal na seba počkať. A oplatilo sa. Presun z minulej soboty mu vôbec neublížil. Ba naopak. Potešil nás ná

Neobyčajne obyčajný pondelok

Nie je pondelok ako pondelok. Niektoré prejdú len tak a niektoré prinesú so sebou viac prekvapení a darov ako by človek čakal. A aj náš po

Celý svet bude oslavovať svetový deň misií

Vyvrcholenie mimoriadneho misijného mesiaca, ktorý pápež František zvolal a určil na október 2019 a ktorý práve prebieha zaznamenal už viace

Milión detí sa modlí ruženec 2019

Cieľom tejto iniciatívy, ktorú organizuje ACN je v prvom rade poukázať na to, aká mocná je modlitba posvätného ruženca, keď sa ho modlia pr

Saleziánky majú novú postulantku

O vstup do postulátu ako obdobia overovania povolania a prípravy na noviciát, sa rozhodli žiadať dve adeptky, jedna zo Slovenskej provincie, Niko

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk