Najpodstatnejšia otázka

Keď raz osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: "Za koho ma pokladajú zástupy?" Oni mu odpovedali: "Za Jána Krstiteľa, iní za El

Juniorky v Terchovej ukončili tému komunity

Životaschopná skupina mladých sestier s dočasnými sľubmi sa stretla v tomto akademickom roku posledný krát. Po celom roku, kedy sa venovali

Anna, fma- Byť s Rómami, je byť s ľuďmi

Sestra Anna Chrkavá, saleziánka, ktorej poslanie zasvätenej rehoľníčky je už niekoľko rokov medzi Rómami, sa s nami podelila o nejaké skúse

Sestra Lucía a jej cesta nielen po Slovensku

Som Lucía Vasquez, FMA. Narodila som sa v El Salvadore, v Strednej Amerike (krajina so 6 miliónmi obyvateľov, ktorá má polovičnú rozlohu Sloven

Tri lásky

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.  Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť s

Keď prichádza do komunity leto

„Konečne prichádzajú dni plné slnka,“ tešili sme sa v komunite, keď skončil sychravý máj.  U nás máme preto radosť, lebo súvisí s

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk