Zasvätení sú povolaní byť matkami a otcami

Duchovná zrelosť, je vzácna vec a sme do nej povolaní všetci ľudia. V programe "Duchovné otcovstvo a matersvo", sa v dňoch 23- 29.9. 2018 s o

Re-štart junioriek

Predposledný septembrový víkend saleziánok-junioriek 21. - 23. 9. 2018 sa uskutočnilo formačné stretnutie v Dolnom Kubíne. Hoci sa vonku riadn

V Krakove sa stretli mladí rehoľníci

„Voľní v Duchu Svätom“ bola téma tretieho kongresu mladých zasvätených osôb z celého Poľska. V dňoch 13.-16.septembra sa v Sanktuá

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk