Dievčatá v Košiciach ukončili prázdniny bodkou

V stredisku na Troch hôrkach v Košiciach sa konala historicky prvýkrát akcia s názvom Dievčenská bodka za prázdninami. Išlo v podstate o pr

Misijná skúsenosť na Ukrajine

Na sviatok sv. apoštolov sv. Petra a sv. Pavla  to všetko začalo....cesta z Malým princom a skupinou mladých ochotných ľudí darovať seba b

Čo sa dialo vo Vinici?

Privítala ich útulná Vinica - Diecézne pastoračné centrum v Rači, kde mali možnosť v tichu, vzájomnom podelení sa a uvažovaní načerpať

Ide o dvere

Cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil.  Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?" On im povedal:  

Prvé celoslovenské stretnutie exalliev na Slovensku

Exallievy FMA sú najmladšou zložkou saleziánskej rodiny na Slovensku. Pôsobíme v troch strediskách. To najstaršie vzniklo v Humennom v roku

Symboly blahozvesti pokoja

„Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!  Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk