Spoločné kráčanie saleziánok v Európe dostáva jasnejšie farby

September je novým začiatkom pre školákov, pre mnohých v práci a pre nás provinciálky z celej Európy a Blízkeho východu je pokračovaním z

S poslednou sestrou z najstaršej generácie saleziánok sa prišli rozlúčiť do Trnavy

Pre sestry saleziánky je Trnava významným miestom. V roku 1940 to bolo prvé mesto, do ktorého po formácii v Taliansku prišli prvé slovenské

Juniorské stretnutie hodné olympiády

Bratislava, 11.2.2018  Druhý februárový víkend hostilo hlavné mesto medzinárodnú delegáciu mladých saleziánok z Čiech aj Slovenska (samoz

Ivánka pri Dunaji ožila direktorkami

Predstavené komunít sestier saleziánok sa stretli v Centre Loyola v Ivánke pri Dunaji v dňoch 26. – 28. januára. Hlavná téma stretnutia

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk