Kto nič nerobí, nič nepokazí

Mám rada múdre a pravdivé príslovia starých mám. Stručné, jasné, výstižné a najmä vyjadrujúce úžasnú ľudskosť. Odhaľujúce záro

V starom a predsa v novom alebo prvý rok za mnou

Kráčať známymi ulicami s pocitom, že ľudia na vás pozerajú intenzívnejšie ako doteraz. Takmer každý deň stretávať známych ľudí a n

Nechať sa očariť

V tejto hektickej dobe a aj čase, kedy treba odovzdávať všetky možné práce do školy, pripravovať sa na skúšky, som si dovolila na chvíľu

…toto je od tých detí

Po hodine náboženstva s tretiakmi prišli za mnou dve dievčatká z 3.D. „Sestra Maťa, my máme taký krúžok s našimi spolužiakmi, čo nec

Keď sa deje niečo zaujímavé

Vitráž Každý pásik má svoj príbeh. Všetko sa to zlieva do jedného stredu, do centra, k Bohu. Niektorí „padajú na zadok“, keď to vid

Kto sa koho pýta

Po mojom návrate do škôlky po dvoch rokoch sa sama sebe divím, ako inak dokážem vnímať deti, alebo lepšie povedané Boha v nich. Som medzi

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk