Trinásť, Pán Boh pri nás

Bolo nás práve 13 sestier, ktoré sme počas ôsmich dní duchovných cvičení od 30. júna do 07. júla 2019 v Badíne veľmi cítili Pánovu bl

Keď prichádza do komunity leto

„Konečne prichádzajú dni plné slnka,“ tešili sme sa v komunite, keď skončil sychravý máj.  U nás máme preto radosť, lebo súvisí s

Urobím. Neurobím. Urobím. Neurobím. Urobím. Neurobím. Urobím!

Môže to znieť naozaj smiešne, ale aj takýmto spôsobom som trávila čas pred štátnicami. Posledné dva roky som ako denná študentka zbier

Kto nič nerobí, nič nepokazí

Mám rada múdre a pravdivé príslovia starých mám. Stručné, jasné, výstižné a najmä vyjadrujúce úžasnú ľudskosť. Odhaľujúce záro

V starom a predsa v novom alebo prvý rok za mnou

Kráčať známymi ulicami s pocitom, že ľudia na vás pozerajú intenzívnejšie ako doteraz. Takmer každý deň stretávať známych ľudí a n

Nechať sa očariť

V tejto hektickej dobe a aj čase, kedy treba odovzdávať všetky možné práce do školy, pripravovať sa na skúšky, som si dovolila na chvíľu

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk