Neobyčajne obyčajný pondelok

Nie je pondelok ako pondelok. Niektoré prejdú len tak a niektoré prinesú so sebou viac prekvapení a darov ako by človek čakal. A aj náš po

Saleziánka a Lazár alebo podobenstvo o boháčovi a Lazárovi

V posledných dňoch, keď som opúšťala svoju komunitu, tak užšiu ako aj širšiu, uvedomila som si, koľko toho opúšťam. Koľko vzácnych oso

Pekný slnečný štart v Bardejove

V Bardejove sme odštartovali tam naše pravidelné direktorské stretnutia v tomto novom školskom roku. Stretli sme sa v stredisku Lipka s.r.o. n

Nie sú miesta, ako miesta

V mojom živote veľké miesto zaberajú maličkosti. Všímam si všetkých a všetko. Rada pozorujem, obdivujem a žasnem. Najväčšou vzácnos

Misijná skúsenosť na Ukrajine

Na sviatok sv. apoštolov sv. Petra a sv. Pavla  to všetko začalo....cesta z Malým princom a skupinou mladých ochotných ľudí darovať seba b

Trinásť, Pán Boh pri nás

Bolo nás práve 13 sestier, ktoré sme počas ôsmich dní duchovných cvičení od 30. júna do 07. júla 2019 v Badíne veľmi cítili Pánovu bl

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk