Juniorky v Terchovej ukončili tému komunity

Životaschopná skupina mladých sestier s dočasnými sľubmi sa stretla v tomto akademickom roku posledný krát. Po celom roku, kedy sa venovali

Anna, fma- Byť s Rómami, je byť s ľuďmi

Sestra Anna Chrkavá, saleziánka, ktorej poslanie zasvätenej rehoľníčky je už niekoľko rokov medzi Rómami, sa s nami podelila o nejaké skúse

Sestra Lucía a jej cesta nielen po Slovensku

Som Lucía Vasquez, FMA. Narodila som sa v El Salvadore, v Strednej Amerike (krajina so 6 miliónmi obyvateľov, ktorá má polovičnú rozlohu Sloven

Viesť a slúžiť ako Ježiš

Tatranské štíty sa s nami tento víkend hrali na schovávačku – skrývali sa vo veľkých mrakoch,  potom zas vykukli, aby nám dokázali, že

Život za Dunajom

V našej zadunajskej komunite sme prežili studený máj, ale celkom nás zahrieval  rytmus našich dní, udialo sa toho naozaj mnoho. A ak ste u 

Keď neprší, aspoň kvapká

Ale keď kvapká sústavne a dlhý čas napustí sa celkom slušný objem. Nie, v Šamoríne nemáme veľa mladých....počtom. Nedá sa hovoriť o

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk