Dievčatá v Košiciach oslavovali Lauru

V saleziánskom stredisku v Košiciach  na Troch hôrkach  oslavovali  sestry a animátorky  s dievčatami zo stretiek  sviatok blahoslavenej

2% SALEZIÁNKAM

Mladí sú dnes ponechaní sami na seba – osamelí a krehkí. Na ceste dospievania potrebujú sprievodcu a svedka hodnôt, ktorý im pomôže nájs

Lavori in corso alebo 37. DSS v Turíne

V dňoch 10.-13.1.2019 sa uskutočnili v Turíne na Valdoccu svetové XXXVII. Dni saleziánskej spirituality. Zo Slovenska sme sa na toto stretnutie

Sme na ceste…

Naša komunita, zhromaždená Otcom... živená Ním, Slovom a Chlebom,... s optimizmom a úsilím,... sa stáva aj odpoveďou na hlboké potreby ľ

Opäť medzinárodne v Ivanke

V poradí už tretie z formačných stretnutí saleziánskych junioriek sa uskutočnilo v posledný januárový víkend v Ivanke pri Dunaji. V prítom

Pustiť do služby Boha

DUCHOVNÁ ZRELOSŤ. DUCHOVNÉ OTCOVSTVO A MATERSTVO. CESTA IBA PRE NIEKTORÝCH? NIE. SME DO NEJ POVOLANÍ VŠETCI. Formou duchovných cvičení

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk