Jedná sa o službu v komunite

Advent vrcholí a do prípravy na príchod Pána sestry direktorky hosť don Turanský Štefan, sdb, pozýval zamyslieť sa nad službou predstavenej

Bola som obdarovaná v predstihu

Čas adventu je naplno rozbehnutý...prežívame ho každý originálnym spôsobom, ale jedno máme iste spoločné – pripravujeme dary pre našich

GPS: „Vykroč s Matkou!“

Tento rok projekt GPS kráča po dobrodružnej ceste rozlišovania povolania s Matkou. Máš odvahu vykročiť tiež?   GPS je ponuka pre m

Prichádza znenazdajky

Aj do Michaloviec. Aj do našej komunity. Rôznymi spôsobmi. Ako vítame kohokoľvek, tak vítame jeho. Prichádza znenazdajky. Kto?   Je

Saleziánky ďakovali benefičným koncertom

Bratislava, 4. 12. 2019 - Na prvú adventnú nedeľu usporiadali sestry saleziánky benefičný koncert vďačnosti. V programe vystúpila Dominika S

Inšpirácia oddychom

Ako mnohí správne tušia, prípadne aj vidia, v každej saleziánskej komunite sa modlíme, naplno pracujeme, ale aj oddychujeme. Mnohé z nás ma

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk