Kam pôjdeme s chudobnými?

V Azerbajdžane pôsobia sestry saleziánky už pár rokov. K trom Slovenkám sa tento rok pridala aj jedna misionárka Lucía pôvodom zo Salvadora

Život saleziánky v škole na Orave

Naše sestry pôsobia na Orave v malebnom mestečku Dolný Kubín. Pozreli sme sa na 1 z nich, sr. Vierku, ako prežila uplynulý september.  

Keď saleziánky opravujú strechu

V srdci Zemplína, v meste Michalovce, v areáli domu, komunity a strediska, stojí kostol bl. Laury Vicune. Je to malý kostolík, jediný v Slov

Otvorenosť pre prijatie daru

Po minulom roku v rámci rozlišovania sa v Dubnici nad Váhom rozhodli usporiadať 2. ročník duchovných cvičení pre ženy z miestnej farnosti

Aj juniorky odštartovali nový školský rok

Prvý septembrový týždeň so sebou prináša mnohé. Rozbiehačky v škole, nastavenie sa na skoršie vstávanie, úvodné zápisy či vybavovačk

Splavili sme Malý Dunaj a plávacie vesty fakt držali nad vodou

Po prevrátení (jedinom) člna si niektorí zaplávali v Malom Dunaji v plávacích vestách. Vtedy zaznela táto veta: “Mamo, umrieme tu!” V jed

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk