MLADOSŤ – 20 ROKOV.

Tretieho decembra prežila naša komunita veľký deň. Náš kostol blahoslavenej Laury Vicune v Michalovciach dozrel na krásny vek mladosti –

Cez víkend prežívali saleziánky malé konkláve

V Modre – Harmónii sa v posledný novembrový víkend stretla slovenská provincia sestier saleziánok. Dôvodom ich stretnutia bol proces rozliš

Keď zrkadlo nadstavujú tí najmenší

Komunita sestier saleziánok v Humennom je bohatá na apoštolské pôsobenie. Jednou z oblastí, v ktorej sa venuje deťom a mladým je výchova

V Nitre sa prehlbovali v škole chudoby.

Druhé formačné stretnutie junioriek v tomto školskom roku prebiehalo tento krát v Nitre. Mladé sestry s dočasnými  sľubmi sa zamerali na

Saleziánky oslavovali 17. november pastoračným stretnutím

Dňa pastorácie sa zúčastnilo 29 sestier a na dopoludňajšom programe ich počet doplnil aj ich bývali animátor Juraj Šimkovič. Stretnutie sa

Od prvej misijnej výpravy FMA ubehlo 140 rokov

Šesť odvážnych mladých sestier prvej generácie FMA odpovedalo na Pánovo pozvanie evanjelizovať v ďalekých nepoznaných krajinách: "Tu som.

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk