Saleziánky slávili profesiu večných sľubov dvoch sestier

Kostol Panny Márie Pomocnice kresťanov na Miletičovej ulici v Bratislave sa ukázal v slávnostnom šate. Počas slávnostnej svätej omše dňa

Predstavené komunít sa stretli v Heľpe

V krásnom prostredí pod Kráľovou hoľou v malebnej dedinke Heľpe ... nie, nezačíname vymyslený príbeh, ale skutočnosť, ktorú sme pred za

3x L – láska lieči ľudí

Najstaršou sestrou v provincii sestier saleziánok je sr. Mária Rajtárová. Má 88 rokov. V poslednom období totality bola zamestnaná ako farsk

Nové predstavené komunít majú správny kurz 

Tri nové predstavené komunít začali svoju službu kurzom, ktorý pripravili sestry z provinciálnej rady pod vedením provinciálnej predstavenej

Posledné a prvé chvíle.

Nie posledné v živote, ale ako komunita v „starom zložení“, čiže pred výmenou a prisťahovaním sa nových sestier. Začali sme spolu ma

GPS saleziánky

Od 5. augusta funguje FB stránka GPS saleziánky. Otvorením FB stránky GPS saleziánky aj pre verejnosť, chceme šíriť kultúru povolania, d

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk