Zaslúžili sme si to?

Koniec mesiaca, príjemný večer, mladší, starší, manželia či rodičia... Naša stredisková čajovňa sa opäť raz zaplnila. Kým? Mnohými p

Stretnutia vyhrali nad výletom

Provinciálna predstavená sr. Jana Kurkinová, novicky a sestry zodpovedné za fázy počiatočnej formácie sa v dňoch 18.-21. februára 2017 zú

V snehu sa črtala stopa

V našej komunite je všetko popretkávané detským smiechom a radosťou, ale aj slzami ľútosti, či bolesti z utŕženej ranky. Počúvame zá

Predstavené komunít hovorili aj o „veku nádeje“

V Melčiciach sa 3. – 5. februára 2017 konalo stretnutie predstavených a ekonómok komunít FMA. Nosnou témou prvej časti stretnutia bolo hlb

70 rokov saleziánskej charizmy v Dolnom Kubíne

Posledná januárová nedeľa  v mnohých saleziánskych strediskách bola v znamení osláv dona Bosca. V Dolnom Kubíne boli tento rok oslavy v

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk