Stretnutie, ktoré spája

Riaditeľky SCVČ Laura, ktorými sú sestry saleziánky, využili čas jesenných prázdnin, aby rozprávali o fungovaní a víziách týchto inšti

Nebojte sa bizónov

Život prináša rôzne prekvapenia a nečakané radosti aj ťažkosti. V našej provinciálnej komunite sme posledné dva týždne okrem rôznych o

Život je zmena alebo zmena je ŽIVOT

Niekedy sa život mení tak často, až si na to človek zvykne. Po noci prichádza ráno, po prázdninách školský rok a keď príde človek na O

Skúmať obdobie, ktoré sa nás dotýka

Meno sr. Terezy Czekala – trojnásobnej poľskej provinciálky a zakladateľky diela FMA v Odesse - je medzi sestrami FMA známe. Jej účasť na

Prvé kroky v dubnickej komunite

Svoj prvý rok po sľuboch som (už skoro pred dvomi mesiacmi) začala vo svojej "takmer rodnej" Dubnici nad Váhom. Mám veľkú radosť, že môžem

Stretnutie provinciálok Európy a Blízkeho východu v Belgicku

V dňoch 13.-21. septembra 2017 sa provinciálky Inštitútu FMA z Európy a Blízkeho východu (zástupkyne cca 30 krajín) stretli vo Farniére v

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk