Ako sa niečo nepodarilo

Koľko sa toho v našich prostrediach robí, koľko premýšľania a síl sa investuje do rôznych akcií, aby sme im dali správny význam. A nie

Stretli sa členovia tímu provinciálnej kapituly

Provinciálna kapitula sa uskutoční na jeseň v tomto roku a bude prípravou na 24. Generálnu kapitulu, ktorej téma "Životodárne komunity v srdc

Víkend sestier PF II

V piatok 8. marca cesta nás, mnohých saleziánok viedla do Nitry, do kňazského seminára, aby sme sa počas víkendu zúčastnili stretnutia perm

Pôstny balíček saleziánok

Začalo pôstne obdobie, čas kedy sa viac približujeme k Bohu, viac aj k sebe a hľadáme možnosti ako druhým pomôcť. Chceme vám preto ponúknu

Čo s bolesťou a utrpením vo svojom vlastnom živote?

Na túto tému je napísaných veľa úvah a návodov, čo má vtedy človek robiť, ako sa spájať s Bohom, ako odovzdávať bolesť,...Tí, ktor

Výnimočná žena obedovala s prezidentom

Provinciálna predstavená saleziánok Monika Skalová bola medzi 10 výnimočnými ženami, ktoré pozval na slávnostný obed prezident Slovenskej r

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk