Medzi nami dievčatami

Laura združenie mladých, stredisko Trnava organizovalo akciu „Záleží na...“ 21 mladých animátoriek strávilo popoludnie veľkonočného uto

Veľkonočná radosť

Veľkonočná nedeľa a pondelok v našej komunite mali sviatočnú a radostnú atmosféru. Tešili sme sa nielen z vykúpenia, ale aj z vykúpan

V očakávaní budúcich dobier

Aj Rožňava sa chystá na Veľkú noc, aj Rožňava prežíva pôst. A nielen v toto časové obdobie. Už teraz sa tešíme z budúcich i súčasný

Čas prešiel, ale púť zostáva v srdciach

Dievčatá z celého Slovenska na "Púti za moje povolanie" dostali veľa impulzov do svojho života a to vďaka miestam bohatým na saleziánsku char

Interjuniorát: Emócie v zasvätenom živote

Viac než päťdesiat účastníčok - mladých sestier s dočasnými sľubmi z 15 rehoľných spoločenstiev spolu so svojimi formátorkami – sa

Obnovený Pánov príbytok

Pôst býva časom zmien. V nitrianskej komunite sa práve v tomto období podarilo ukončiť obnovenie ich kaplnky. Dôstojný liturgický priestor

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk