Všedná nevšednosť

Bežné dni v rehoľnej komunite sú naplnené prácou, kontaktom s deťmi, mladými, rodinami, modlitbou, ale i spoločnými chvíľami. Zasvätení

Nitriansky víkend sestier direktoriek

V prvý marcový víkend smerovali naše kroky sestier – direktoriek komunít do starobylej Nitry. V kňazskom seminári sv.Gorazda sme mali naše p

2% SALEZIÁNKAM

Mladí sú dnes ponechaní sami na seba – osamelí a krehkí. Na ceste dospievania potrebujú sprievodcu a svedka hodnôt, ktorý im pomôže nájs

„Dovoľ láske, aby prišla ako hosť a očarila ťa….“

...je jedna z iks myšlienok, podnetov a inšpirácií, ktoré zazneli v Exercičnom dome sv. Ignáca z Loyly v Prešove. Už asi tušíte že je

Byť chlebom a darom pre druhých

Kurzy o rozlišovaní povolania pokračujú aj na jar. Pozvanie do „domčeka pri jazere“ vo Veľkom Bieli prijala početná skupina dievčat z c

Sesterský koktail

Kým sestra Anastázia ponúka výborné receptíky – ako udržať nielen dobrý apetít, ale aj chuť do rehoľného života, sestry z troch komun

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk