Piaty pôstny balíček

Konať dobro sa dá naučiť skrze konkrétne skutky, nie slová. Skutkami...  14.marec 2017   Saleziánky v Šamoríne pôsobíme už

Podobenstvo o piatich staviteľkách

Stavať dom na skale, či podobnú námahu vynaložiť na prerábanie starého domu na nový? Ako sa to deje v Michalovciach?   S viacer

Myšlienky zo Synody ako príprava na exhortáciu

Pápež František podpísal postsynodálnu exhortáciu "Kristus žije," venovanú mladým v Lorete, ako uviedol www.vaticannews.va: " Svätý Otec

Púť aj za moje povolanie: Sen, ktorý sa stával skutočnosťou…

Plný autobus žien a jeden kňaz. To nie je začiatok vtipu, ale realizácie sna, ktorý si tím pastorácie povolaní smelo rozsníval ešte v sep

Ekonómky sa školili pod Tatrami

V sobotu 23.3.2019 po svätom Jozefovi, patrónovi ekonómov, sa stretli sestry zodpovedné za ekonomickú správu komunít vo Svite. Cieľom stretnu

Tretí pôstny balíček- Emauzy

Písmo je Α Ω kresťanského života. Preto sa už roky so sestrami Marikou, Monikou a Majkou snažíme mladých namočiť do Biblie, aby si ju zam

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk