Nedus našu budúcnosť!

Už od roku 1974 je 5.jún dňom, kedy celý svet venuje špeciálnu pozornosť problematike znečisťovania a ochrany životného prostredia. Hlavno

Stav s nimi na mladých

Ak vám nie je ľahostajné, čo mladí ľudia prežívajú vo svojom triednom kolektíve, poďte do toho s nimi. Vaša pomoc je pre nich nevyhnutná

S nádejou pozerať do budúcnosti

Sestry saleziánky z provinciálnych rád východnej Európy spolu hovorili o vplyve komunizmu v našich krajinách a o tom, ako v tom období ž

Exallievy saleziánok sa stretávajú v strediskách

Do nášho strediska v Dubnici nad Váhom zavítala novozvolená prezidentka slovenskej federácie exalliev FMA Janka Molnárová. Sprevádzala ju ses

Predchuťou neba je darovať sa

No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa,  aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj on

DON BOSCO GREEN SLOVENSKO

 Všetci si stále viac uvedomujeme, že téma Zero waste sa nás bytostne dotýka.  Chceme spojiť všetkých v našej veľkej saleziánskej rodin

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk