Malý princ projektoval

(Žilina, 10.-11.2. 2017) „Potrebujeme sa nakopnúť, osoliť, nabrať druhý dych“, skonštatovala jedna z účastníčok víkendového stretnut

Animátorkám z Humenného ide o viac

Zúčastniť sa športovej akcie a nemať najväčšiu radosť z totálnej výhry je fenomén v dnešnej dobe nezvyčajný. Práve preto je zaujím

Predstavené komunít hovorili aj o „veku nádeje“

V Melčiciach sa 3. – 5. februára 2017 konalo stretnutie predstavených a ekonómok komunít FMA. Nosnou témou prvej časti stretnutia bolo hlb

Rozvíjaj sa – športuj

Nie je častým zvykom, že sa v našom stredisku koná celoslovenské  podujatie pre dievčenské tímy. Víkend  3. - 5.2. 2017 bol ten, kedy sa

Kde sú zasvätení tam, je radosť

Aj takto by sme mohli opísať stretnutie zasvätených bratislavskej arcidiecézy so svojimi biskupmi. Slávnosť Obetovania Pána spojená so sl

Nové misionárky už vedia kam

Generálna predstavená Inštitútu FMA sr. Yvonne Reungoat predstavila 1. februára 2017 miesta misijného určenia 15 sestier - nových misionárok

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk