Združenie Márie Pomocnice oslavuje

Ako osobitný prostriedok na „šírenie úcty k Najsvätejšej sviatosti a k Panne Márii Pomocnici kresťanov“ založil don Bosco Združenie Már

V Barcelone sa konalo stretnutie exalliev a exallievov

Európskeho  stretnutie exalliev a exallievov saleziániek v Barcelone s názvom "Pútnici našej doby...v stopách Don Bosca," sa zúčastnili zo Sl

Čo sa deje v Laure

Laura, združenie mladých je organizáciou, v ktorej sa angažujú aj sestry saleziánky. Spolu s mladými  v miestnych strediskách po celom Sloven

Zažili niečo viac

Mladí, dobrovoľníci a lauráci sa stretli na 26.valnom zhromaždení združenia, aby zažili niečo viac ako len valné ... ... a čo viac zažil

Očakáva sa veľká akcia pre animátorov

Akcia animátor Banská Bystica AA BB je udalosť, ktorá je dlho očakávaná v saleziánskej rodine.  Podujatie, ktoré sa naposledy uskutočnilo p

Tehlička 2019: Vráťme, čo voda vzala

(Bratislava, 18. marca 2019) - Občianske združenie SAVIO spúšťa 14. ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička. Jej cieľom je v indickom štá

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk