Nová kniha o Márií Dominike Mazzarellovej

Krásne ilustrovaná knižka pre deti o svätej Márii Dominike Mazzarellovej, spoluzakladateľke Inštitútu Dcér Márie Pomocnice (saleziánok). Kn

Vides dobrovoľníci a ich letné destinácie

Medzi dobrovoľníkov, ktorých čakajú letné destinácie sa nachádzajú mladí zo saleziánskych stredísk Michalovce, Trnava, Rožňava, Banská

Posledný list od Bruna Ferrera

V mesiaci jún ponúka Vydavateľstvo DON BOSCO knihu od obľúbeného talianskeho autora Bruna Ferrera s názvom Posledný list – malé príbehy

Nedus našu budúcnosť!

Už od roku 1974 je 5.jún dňom, kedy celý svet venuje špeciálnu pozornosť problematike znečisťovania a ochrany životného prostredia. Hlavno

Stav s nimi na mladých

Ak vám nie je ľahostajné, čo mladí ľudia prežívajú vo svojom triednom kolektíve, poďte do toho s nimi. Vaša pomoc je pre nich nevyhnutná

Exallievy saleziánok sa stretávajú v strediskách

Do nášho strediska v Dubnici nad Váhom zavítala novozvolená prezidentka slovenskej federácie exalliev FMA Janka Molnárová. Sprevádzala ju ses

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk