Nielen „Zjednotení v piesni“

V takomto duchu sa nieslo podujatie, ktoré sa konalo v dňoch 6. - 8.4. 2018 v Dubnici nad Váhom. Táto akcia sa naposledy konala pre pár rokmi

Arcibiskup Zvolenský ocenil riaditeľku CMŠ Márie Mazzarellovej

Štrnásť zástupcov z katolíckych škôl a školských zariadení, ktoré má v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavská arcidiecéza, ale aj re

Ruky vo svete, korene v srdci

Ruky vo svete, korene v srdci  je motto stretnutia Združenia  exaliev/ov pri FMA pri príležitosti osláv 110. výročia založenia bl. donom Fil

Posledná večera voviedla mladých do Veľkej noci

Na Zelený štvrtok saleziáni, sestry a mladí z Dubnice nad Váhom prežili spoločnú „Poslednú večeru“. Tzv. sederová večera v sebe

Sederovou večerou sme si pripomenuli aj Ježišovu poslednú večeru

Na Zelený štvrtok už tradične nemohla chýbať sederova večera. Počas nej si asi 40 mladých z Dolného Kubína a okolia so sestrami salezián

Prvé stretnutie predsedov miestnych stredísk ADMY

Prešov (24.3.2018). Predsedovia štyroch jestvujúcich stredísk Združenia Márie Pomocnice (ADMA) na Slovensku (Prešov-Juraj Jurko, Michalovce-

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759