Mariánsky výstup na Choč

V druhú októbrovú sobotu, presne 13.10.2018, sme sa opäť vybrali na tradičný mariánsky výstup na Choč. Približne 150 ľudí sa zúčastnil

Boh v mojom živote

Je piatok podvečer, nakladáme svoje veci do auta, rozlúčka s rodinou a už cestujeme. Slnečná jeseň, cesta ubieha rýchlo,  už len dlhší

Zasvätení sú povolaní byť matkami a otcami

Duchovná zrelosť, je vzácna vec a sme do nej povolaní všetci ľudia. V programe "Duchovné otcovstvo a matersvo", sa v dňoch 23- 29.9. 2018 s o

GPS volá: Buď odvážna vykročiť!

Sestry saleziánky chcú aj v tomto roku s odvahou vykročiť. Kam? Spolu s tebou na dobrodružnú cestu rozlišovania tvojho povolania. Máš odva

V Kubíne dali tri bodky za prázdninami

Ako vyzerá na Orave záver augusta? Večery chladné, švábkobranie v plnom prúde, posledné chaty, výlety, voľné dni. A potom to začne! Ale kd

Miesto Turína Šaštín

Dnešným dňom končí školský rok v našej škôlke Márie Mazzarellovej. Pred jej ukončením sme sa s rodinami našich detí vybrali do Šašt

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk