Priblížil sa k nám Ježiš

„Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“ (Lk 24, 32) Druhý novembrový víkend, 9.-11. novembra

Banská Bystrica opäť zahorela animátorsky

S novým školským rokom prichádza aj pokračovanie v strediskovej školy animátorov – SŠA, ktoré sa uskutočnilo na chate v Banskej Belej konc

V Bratislave sa konal Európsky seminár saleziánskych historikov

Európsky seminár ACSSA, združenia saleziánskych historikov  organizačne pripravili saleziánky. Stretnutie s témou významných saleziánskych

Dni saleziánskej spirituality z pohľadu sestier

Saleziánky ako jedna zo zložiek saleziánskej rodiny prišli na dni saleziánskej spirituality do Popradu. Niektoré z nich sa aktívne zapojili do

Mariánsky výstup na Choč

V druhú októbrovú sobotu, presne 13.10.2018, sme sa opäť vybrali na tradičný mariánsky výstup na Choč. Približne 150 ľudí sa zúčastnil

Boh v mojom živote

Je piatok podvečer, nakladáme svoje veci do auta, rozlúčka s rodinou a už cestujeme. Slnečná jeseň, cesta ubieha rýchlo,  už len dlhší

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk