Vides víkendy pripravujú nových absolventov

Ako tradične aj tento školský rok sa počas druhého septembrového víkendu stretli stáli i noví nadšenci VIDES-u, aby si vymenili skúsenosti

Začal mimoriadny misijný mesiac

Mimoriadny misijný mesiac október 2019, vyhlásil svätý otec František s cieľom "pripomenúť si storočnicu encykliky pápeža Benedikta XV. Ma

Akcia animátor Banská Bystrica oživila Banskú Bystricu

(Banská Bystrica, 1. októbra 2019) – Posledný septembrový víkend zavítalo do Banskej Bystrice približne 750 mladých, aby sa stretli na jedin

Akcia animátor Banská Bystrica je tu!

Banská Bystrica, 26. 09. 2019 - Už zajtra, 27. septembra 2019, sa otvoria pomyselné brány mesta  Banskej Bystrice na podujatí desaťročia Akcia

Národného pochodu za život v Bratislave sa zúčastnilo 50 tis. ľudí

2. septembra 2019 / Bratislava – Päťdesiattisíc ľudí sa dnes postavilo za právo na život každého človeka od počatia. Urobili tak na hist

nepreMEŠkaj štart !

Mediálna škola už po 11-krát prijíma do svojich radov všetkých, ktorí sa chcú vzdelávať v oblasti médií. Tento dvojročný cyklus neform

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk