Plesové tóny roztancovali všetkých

  Februárový piatok sa v Banskobystrickom misijnom dome rozozvučal plesovými tónmi. Už tradičný saleziánsky ples otvoril don Ivo

Vieme kam GPS

Sestry saleziánky so svojim tímom ponúkajú kurzy o rozlišovaní povolania s názvom GPS. Sú určené pre mladé dievčatá vo veku 17 až 23 ro

Komisia pre kauzy svätých rozhodla

V utorok 21. februára 2017 na riadnom zasadnutí komisie kardinálov a biskupov členov Kongregácie pre kauzy svätých vo Vatikáne bola prerokovan

Návšteva v Khamoro

V rómskom prostredí v Košiciach na Luníku IX. sa naše sestry spolu s misijným tímom saleziánov a laikov venujú mladým ale aj rodinám 

Obžaloba: Blahoslavený?

2. 1952 Deň prvý Do súdnej siene voviedli 20 obžalovaných. Tí sa dnes videli po prvýkrát po viac ako 10 mesiacoch. Všetci boli vychud

VIDESáci bližšie spoznávali životný štýl dona Bosca

V dňoch 10.-12.2. sa v Liptovskej Štiavnici stretla takmer tridsaťčlenná skupina dobrovoľníkov misijnej organizácie VIDES. V poradí tretia

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk