Najpodstatnejšia otázka

Keď raz osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: "Za koho ma pokladajú zástupy?" Oni mu odpovedali: "Za Jána Krstiteľa, iní za El

Tri lásky

Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli.  Keď príde on, Duch pravdy, uvedie vás do plnej pravdy, lebo nebude hovoriť s

Pod krídlami Ducha

Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania.  A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky. Kto ma miluj

Predchuťou neba je darovať sa

No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa,  aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj on

Láska chce komunikovať, viesť dialóg

Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. K

Čo objavuje spirituálna teológia na svätej Márii Mazzarellovej?

V priebehu mája sa na Fakulte pedagogických vied "Auxilium" v Ríme konal študijný seminár pri príležitosti vydania knihy Eliane A. Petri: Sv

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk