Nečakane rýchlo

Ježiš im rozpovedal podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať:  „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil

Vzácna integrita

Na ceste do Jeruzalema Ježiš prechádzal pomedzi Samáriu a Galileu.  Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemú desať malomocných mu

Šťastie bez nárokov

Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!"  Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši

Otvorenie očí

 Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodoval. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazá

Nespravodliví, či šťastní?

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok.  Zavola

Sedembolestná obrazom premeny každého z nás

Pri Ježišovom kríži stála jeho Matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka,

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk