Symboly blahozvesti pokoja

„Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!  Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!

Svätý Boh a zástery

Bedrá majte opásané a lampy zažaté!  Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili

Rozdávaj

 Ktosi zo zástupu mu povedal: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo."  On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustan

Neslýchaná dôvernosť

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich

Umenie mať čas

Ježiš vošiel do ktorejsi dediny, kde ho prijala do domu istá žena, menom Marta.  Tá mala sestru menom Máriu, ktorá si sadla Pánovi k nohám

Ježišov štýl

Tu vystúpil ktorýsi znalec zákona a povedal, aby ho pokúšal: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?"  Ježiš mu

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk