Kto vlastne má na to

Išli s ním veľké zástupy. Tu sa obrátil a povedal im:  „Ak niekto prichádza ku mne a nemá v nenávisti svojho otca, matku, ženu, deti,

Ježišove postrehy

Keď Ježiš zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo:  „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé m

Ide o dvere

Cestou do Jeruzalema prechádzal mestami a dedinami a učil.  Ktosi sa ho spýtal: „Pane, je málo tých, čo budú spasení?" On im povedal:  

Symboly blahozvesti pokoja

„Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!  Ale krstom mám byť pokrstený a ako mi je úzko, kým sa to nestane!

Svätý Boh a zástery

Bedrá majte opásané a lampy zažaté!  Buďte podobní ľuďom, ktorí očakávajú svojho pána, keď sa má vrátiť zo svadby, aby mu otvorili

Rozdávaj

 Ktosi zo zástupu mu povedal: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo."  On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustan

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk