9.dní s MDM

9.deň  TEŠIŤ SA A ŽASNÚŤ „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich mali

9.dní s MDM

8.deň  VYŽAROVAŤ A ostal tam s Pánom štyridsať dní a štyridsať nocí. ...keď zostupoval    z vrchu-, Mojžiš nevedel, že mu žiari

9. dní s MDM

7.deň  MILOVAŤ ...mám ti niečo povedať... lebo veľmi miluje... Lk 7, 36 – 50 - Kajúca a milujúca žena. Ktorýsi farizej ho pozval,

9. dní s MDM

...nech sa mi stane podľa tvojho slova... Lk 1, 26-38 Zvestovanie V šiestom mesiaci poslal Boh anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa

9. dní s MDM

5. deň ZVERIŤ SA ... dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie. Lk 21,1-4 Obeta vdovy Keď sa rozhliadol videl boháčov, ako hádžu sv

9 dní s MDM

4. deň ZVERIŤ SA ...“Kto sa ma to dotkol?“... “pocítil som, že zo mňa vyšla sila”... Lk 8, 40-56 Uzdravenie ženy trpiacej na krv

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk