9 dní s MDM

3. deň SNAŽIŤ SA Na tretí deň... „Nemajú víno.“ Jn 2, 1 – 11 Svadba v Káne Na tretí deň bola v Káne Galilejskej svadba. Bola t

9 dní s MDM

2.deň SLÚŽIŤ Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa

9 dní s MDM

Modlitba dňa: 3x Zdravas Mária a Sláva Otcu Otče, prameň každého dobra, ty nám v hlbokej pokore a láske svätej Márie Dominiky Mazzare

Mimoriadna Kvetná nedeľa dona Bosca

Cez pôst v roku 1858 sa  don Bosco nachádzal v Ríme. Chcel navštíviť sv. Otca a zdôveriť sa mu s úmyslom založiť Kongregáciu salezián

Pôst dona Bosca

Saleziáni, ktorí bývali s donom Boscom na Valdoccu, ešte keď boli chlapci, hovoria svoje postrehy o jeho osobnom štýle pokánia: „Hoci d

Družina sv. Jozefa na Valdoccu

Don Bosco dlhšie túžil založiť na Valdoccu Družinu sv. Jozefa.  Seminarista Giovanni Bonetti  vedel o jeho úmysle, a keď mu zverili stara

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk