Predchuťou neba je darovať sa

No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa,  aby všetci boli jedno, ako ty, Otče vo mne a ja v tebe, aby aj on

Láska chce komunikovať, viesť dialóg

Ježiš mu odpovedal: „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. K

Čo objavuje spirituálna teológia na svätej Márii Mazzarellovej?

V priebehu mája sa na Fakulte pedagogických vied "Auxilium" v Ríme konal študijný seminár pri príležitosti vydania knihy Eliane A. Petri: Sv

Nová láska

Keď vyšiel, Ježiš povedal: „Teraz je Syn človeka oslávený a v ňom je oslávený Boh.  A keď je Boh oslávený v ňom, aj Boh jeho v s

Kto je v bráne

Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník.  Kto vchádza bránou je pastier oviec.

Ide o lásku

 Potom sa Ježiš znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk