Mimoriadna Kvetná nedeľa dona Bosca

Cez pôst v roku 1858 sa  don Bosco nachádzal v Ríme. Chcel navštíviť sv. Otca a zdôveriť sa mu s úmyslom založiť Kongregáciu salezián

Pôst dona Bosca

Saleziáni, ktorí bývali s donom Boscom na Valdoccu, ešte keď boli chlapci, hovoria svoje postrehy o jeho osobnom štýle pokánia: „Hoci d

Družina sv. Jozefa na Valdoccu

Don Bosco dlhšie túžil založiť na Valdoccu Družinu sv. Jozefa.  Seminarista Giovanni Bonetti  vedel o jeho úmysle, a keď mu zverili stara

Pôst v oratóriu

Bola 2. pôstna nedeľa, presne 15. marca 1846. Bratia Filippiovci oznámili donovi Boscovi, že sa už nemôže s chlapcami stretávať na ich lúke.

Pôst v Oratóriu

Tri dni pre začiatkom Veľkého pôstu don Bosco vyhlásil dni veľkej zábavy. Chalani sa s chuťou celé tri dni v Oratóriu zabávali hrami a s

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk