50. rokov od založenia generálneho domu FMA

Rím (Taliansko 7.-8.12.2019): Slávnosťou Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa uzavreli oslavy 50. výročia založenia generálneho domu FMA (

Výzva k spolupráci v príprave na 24. generálnu kapitulu

S blížiacou sa 24. generálnou kapitulou Inštitútu FMA (saleziánok) generálna predstavená a jej rada by radi oslovili mladých a laikov, ktorí

Saleziánky na prvom kurze Medzinárodnej školy riadenia

Na Vranově u Brna  bola otvorená Medzinárodná škola riadenia inštitútov zasväteného života a trvalej formácie. Ide o 3-ročnú formačn

Pápežovi bude v Thajsku tlmočiť jeho sesternica – saleziánska misionárka

Počas apoštolskej cesty do Thajska bude mať pápež František príležitosť stretnúť sa so svojou sesternicou, ktorá v tejto ázijskej krajine

Celý svet bude oslavovať svetový deň misií

Vyvrcholenie mimoriadneho misijného mesiaca, ktorý pápež František zvolal a určil na október 2019 a ktorý práve prebieha zaznamenal už viace

Heslo „Dobrí kresťania a čestní občania“ pozýva čeliť výzvam

(Rím, 26. júla 2019) – Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime na záver letného zasadania hlavnej rady saleziánov zverejnil tému Hes

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk