Celý svet bude oslavovať svetový deň misií

Vyvrcholenie mimoriadneho misijného mesiaca, ktorý pápež František zvolal a určil na október 2019 a ktorý práve prebieha zaznamenal už viace

Heslo „Dobrí kresťania a čestní občania“ pozýva čeliť výzvam

(Rím, 26. júla 2019) – Hlavný predstavený don Ángel Fernández Artime na záver letného zasadania hlavnej rady saleziánov zverejnil tému Hes

S Máriou k 150. výročiu inštitútu

(Mornese-Taliansko, 5. augusta 2019)- V izbe  svätej Márie Dominiky Mazzarellovej v Mornese, generálna predstavená saleziánok,  matka Yvonne Re

Rosetta Marchese FMA – kandidátka na beatifikáciu

35 rokov po smrti sr. Rosetty Marchese (1922-1984), bývalej generálnej predstavenej nášho Inštitútu, bolo začiatkom júla dokončené zbieranie

Vatikánska kongregácia obohatená o nové členky

Rím (Taliansko). Dňa 8. júla 2019 vatikánske Tlačové stredisko  vydalo správu, že Svätý Otec menoval nových členov do Kongregácie pre i

Do večnosti odišla matka Antonia Colombo

Castelgandolfo (Taliansko). Sestrám saleziánkam, bratom saleziánom, skupinám saleziánskej rodiny, členom výchovných komunít na celom svete je

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk