S nádejou pozerať do budúcnosti

Sestry saleziánky z provinciálnych rád východnej Európy spolu hovorili o vplyve komunizmu v našich krajinách a o tom, ako v tom období ž

Novéna k Pomocnici s hlavným predstaveným v šiestich jazykoch

Tradičná modlitba deväť dní pred sviatkom Panny Márie Pomocnice  bola spustená už včera kvôli časovému rozdielu. Všetci spoločne ako sa

Alessandra Smerilli vymenovaná do vedenia štátu Vatikán

Rím (Taliansko): 17. apríla 2019 bolo zverejnené, že pápež František vymenoval Prof. Alessandru Smerilli FMA,  profesorku politickej ekonómie

Stretnutie koordinátoriek sociálnej komunikácie v Ríme

„Výzvy digitálnej komunikácie sú nielen výzvy webu a sietí, ale celého môjho života,“ vyjadrila myšlienku zo stretnutia koordinátoriek

Spoločne za Sýriu, nové školy pre novú krajinu

Rím (Taliansko). 14. marca 2019 sa v generálnom dome FMA v Ríme, uskutočnil interkultúrny večer na spustenie kampane pre zvyšovanie povedomia

Vo Vatikáne sa konala medzinárodná konferencia

Rím (Taliansko). Od 7. do 9. marca 2019 sa v novej Synodálnej sále vo Vatikáne konala medzinárodná konferencia "Náboženstvá a ciele trvalo u

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk