Spoločne reagovať na nové výzvy sveta

Od 25. do 28. októbra 2018 sa konal v Ríme V. svetový kongres Združenia saleziánov spolupracovníkov  s účasťou 330 predstaviteľov z 80 n

Synoda očami FMA

Na prebiehajúcej synode biskupov o mladých, viere a rozlišovaní povolania (od 3. do 28. októbra  2018 vo Vatikáne) sa zúčastňujú aj dve s

Mladí a životné rozhodnutia

23. septembra 2018 sa v Ríme ukončil medzinárodný kongres "Mladí a životné rozhodnutia", ktorý zorganizovali rímske saleziánske univerzity

V Krakove sa stretli mladí rehoľníci

„Voľní v Duchu Svätom“ bola téma tretieho kongresu mladých zasvätených osôb z celého Poľska. V dňoch 13.-16.septembra sa v Sanktuá

218 miliónov detí – detská práca a otroctvo…

Záver školského roka a Medzinárodný deň boja proti detskej práci upriamuje našu pozornosť na fakt, že z približne 1,7 miliardy detí, kto

Tento rok je sviatok obohatený práve 150. výročím Baziliky Panny Márie v Turíne

9. júna 2018 saleziánska rodina po celom svete oslávila 150. výročie posvätenia Baziliky Panny Márie Pomocnice v Turíne. Slávnostnú sv. om

Inštitút dcér Márie Pomocnice
Kremnická 17, 851 01 Bratislava
Slovensko, Európa
00421 263 814 955
slkfma@nextra.sk
IČO: 00677728
Číslo účtu: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759
Inštitút Dcér Márie Pomocnice spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk