Saleziánky na Slovensku
Saleziánky na Slovensku

Slávili sme veľkonočné sviatky

 

 

Šamorín: Birmovanci a mladí zo Šamorína sa na veľkonočné sviatky pripravili počas netradičnej duchovnej obnovy Chance to change. Okrem nej prežili deň hollywoodskym fotením a rozhovormi s netradičnými hosťami. viac...

 

 

Humenné: Okolo tridsať mladých sa na Zelený štvrtok po svätej omši stretlo v stredisku FMA. Spoločným stolovaním si pripomenuli Pánovu poslednú večeru so židovskými zvykmi. Po nej bola v kaplnke možnosť animovanej adorácie. Slávenie židovskej večere sa v humenskom stredisku konalo už po tretíkrát.

 

Banská Bystrica: Bratsko-sesterská animácia netradičnej krížovej cesty s mladými sa tento rok kvôli nádielke snehu presunula z prírody do priestorov strediska. Hrané predstavenie spojené s hovoreným slovom, dotvárala hra svetiel. foto...

 

 

Dubnica nad Váhom: Veľkonočné obdobie sprevádza aj pobožnosť Cesty svetla. Napriek nepriaznivému počasiu sa mladí z Dubnice nedali odradiť a na Veľkonočnú nedeľu animovali pobožnosť so zastaveniami od Kalvárie cez sídlisko až do farského kostola.

 

 

Rožňava: Naozaj netradičný spôsob osláv si v pondelok našli sestry s mladými z Krízového centra Dominika. Miesto vody a korbáčov sa zahalili do masiek a zabavili sa karnevalom.

-mt-

Fma Laura