Saleziánky na Slovensku
Saleziánky na Slovensku

Sv. Mária Dominika Mazzarellová - podrobný životopis

V dejinách cirkvi sa často stretávame s tým, že zakladateľ mužského
rehoľného rádu podnieti aj založenie paralelnej ženskej rehoľnej vetvy.
Stačí spomenúť len sv. Benedikta a jeho vlastnú sestru, sv. Školastiku,
sv. Františka z Assisi a sv. Kláru, sv. Františka Saleského a sv. Janu
Františku de Chantal.


Možno k nim priradiť aj sv. Máriu Dominiku
Mazzarellovú, ktorá spolupracovala s donom Boscom (1815-1888), slávnym
talianskym vychovávateľom a zakladateľom saleziánov. Spolu s ním
založila Inštitút Dcér Márie Pomocnice.


Mária Dominka Mazzarellová
bola prvorodenou dcérou roľníckej rodiny, ktorá žila v Mornese –
severotalianskej dedinke neďaleko Janova. Jej rodičia – Jozef a
Magdaléna – sa vyznačovali veľkou pracovitosťou a aj ich deti sa
naučili stráviť dlhé hodiny v práci na poli a vo viniciach.
Dospievajúca Main – ako všetci volali Máriu Dominku – húževnatá a
fyzicky zdatná sa nedala nikdy odradiť od každodennej účasti na svätej
omši, hoci to pre ňu znamenalo vstávať pre úsvitom a bežať cez vŕšky do
vzdialeného farského kostola. Stala sa členkou Družiny Nepoškvrnenej,
ktorú v roku 1855 založil miestny kaplán don Pestarino – veľký
obdivovateľ dona Bosca. Spoločenstvo dievčat malo vlastné pravidlá
duchovného života a charitatívnej činnosti. Keď v roku 1860 Mornese
napadol týfus, s veľkou obetavosťou sa starali o chorých.

 

Main
ošetrovala rodinu svojho strýka a podarilo sa jej všetkých zachrániť.
Sama sa však nakazila a ocitla sa pred bránou smrti.

 


Napokon
vyzdravela, ale následky choroby jej už nikdy nedovolili vrátiť sa k
práci na poli. Musela si nájsť iný spôsob obživy. Vyučila sa za
krajčírku a spolu s priateľkou Petronillou založili krajčírsku dielňu
pre dievčatá. Bolo to v časoch, keď aj don Bosco zakladal dielne, v
ktorých sa chlapci mohli nielen vyučiť remeslu, ale si aj osvojiť
kresťanské hodnoty a správanie. Main s priateľkami sa snažila o to isté
s dievčatami. Don Bosco sám ich dielo z diaľky sledoval a povzbudzoval
ich v ňom vytrvať.

 


V roku 1872 založili Inštitút Dcér Márie
Pomocnice, neskôr známy aj pod menom saleziánky. Prvé sestry
pochádzali práve z radov Družiny Nepoškvrnenej. Don Bosco pre ne
napísal prvé pravidlá a menoval tridsaťpäťročnú Máriu Dominiku za
predstavenú.

 


Prvú komunitu umiestnil v budove, ktorú dal vystavať v
Mornese s úmyslom založiť tu školu pre chlapcov. Pre sestry nastali
ťažké časy, pretože mornézania to vnímali ako zradu, za ktorú sa
odplatili výsmechom, urážkami a odmietaním. Dokonca aj príbuzní sestier
odopreli poskytnúť im pomocnú ruku.

 


Môže sa zdať pozoruhodným, prečo
don Bosco za predstavenú vybral Máriu Dominiku, ktorá mala len chabé
vzdelanie a v tom čase ešte nevedela písať. Avšak čas ukázal, že jeho
voľba bola správna.

 

Inštitút sa rýchlo rozvíjal a v roku 1878 osem
sestier, ktoré prešli jej kvalitnou saleziánskou formáciou, odchádza
do Argetíny spolu s druhou saleziánskou misionárskou výpravou. V roku
1879 mala táto rehoľná rodina toľko aspirantiek, že sa komunita musela
presťahovať do väčšieho domu v Nizza Monferato. Počas života Márie
Dominiky sa založilo spolu 26 domov – v Taliansku, vo Francúzsku a v
Amerike . V roku 1930 ich už bolo 800 na celom svete. Hlavným poslaním
sestier bolo vyučovanie, ale ochotne sa zhostili aj iných diel pre
dobro detí v duchu preventívneho systému dona Bosca.

 


Začiatkom roka
1881 Matka Mazzarellová počas svojich ciest po komunitách vážne
ochorela. Spýtala sa dona Bosca, či môže ešte očakávať uzdravenie. Jeho
odpoveď bola jednoznačná: „Nie, predstavená musí dať dobrý príklad aj v
zomieraní.“ 27. apríla jej udelili pomazanie chorých. Po obrade
zažartovala: „Teraz, keď ste mi už dali pas, môžem hocikedy odísť,
však?“
V posledných hodinách zakúsila veľké pokušenia beznádeje, ale
prekonala ich tým, že si tíško spievala mariánske piesne.

 

Matka
Mazzarellová zomrela vo veku 44 rokov 14. mája 1881. Pápež Pius XII ju
kanonizoval v roku 1951. Dnes telesné pozostatky spoluzakladateľky
Dcér Márie Pomocnice spočívajú neďaleko zakladateľa dona Bosca v
turínskej bazilike.

Podľa Roberta F. McNamaru, SDB, spracovala sr. Andrea Miklovičová, FMA

Fma Laura